تـورهای تـفــریحی لـنـدن و انـگـلسـتـان
             تـور تفریحی لـنـدن 4 روزه ,   6 روزه ,   8 روزه ,   10 روزه ,   12 روزه ...                 حرکت تور هر روز هفته               -                   تور تفریحی انگلستان  10 روزه ,                           تور تفریحی انگلیس و اسکاتلند 12 روزه ,                            تور تفریحی بریتانیا 15 روزه ...                        اقامت در هتل های *3,*4,*5 ستاره سوپر با صبحانه گرم بوفه , ترانسفر فرودگاهی/ روزانه/ قطار سریع السیر بین شهری ,  راهنمای ایرانی و محلی ,   گشت شهری و بازدید از جاذبه های توریستی لـنـدن , بریستول , چستر , یورک , ادینبورو , گلاسگو , سنت اندروز , هایلندز , منچستر , اکستر , ولـز , لیورپول , ویندسور , بآث , استون ایج ...          حرکت تور هر روز هفته           -           کلیه تورهای این شرکت وفق عالیترین استانداردهای سازمانهای توریستی  انگلستان , اروپـا ,  آمریکـا , با ارزانترین قیمتها گارانتی و ارائه میگردد.              -                تـور تفریحی انگلستان 8 روزه, 10 روزه ,      تـور تفریحی اسکاتلند 8 روزه, 12 روزه ,         تـور تفریحی بریتانیا 12 روزه, 15 روزه ...                 رفـیـعـی            
   |   

تور انگلستان, تور انگلیس

تور انگـلستان , تور انگلیس , تورهای تفـریحی لـنـدن

GBT106   تــور انگلستان 10 روز =  لندن 4 شب, بریستول 1 شب, چستر 1 شب, ادینبورو 1 شب, یورک 1 شب
 تـور لـنـدن , تور انگلستان 10 روزه تـور انگلستان :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  مشاوره و خدمات اخذ ویزای انگلیس, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, بین شهری, روزانه +  تور لیدر ایرانی و محلی+ گشت شهری, بازدید از جاذبه های تور انگلستان
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1790.00 پـوند - اقامت در اتاق یک تخته هـر نفـر از 2,890.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 2 وعده شام کامل در رستورانهای انگلیسی, 2 وعده نهار گرم در گشتهای تور لـنـدن
مـسیـر تور:  ورود به  لـنـدن   /   خروج از  لـنـدن  -   قیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور تعیین و رزرو میگردد. 
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان اسفند 1394  - Daily Departure Available : Jan, 2014  through  Dec 31, 2015
گـشت تور:  بازدید از جاذبه های تور لندن, بآث, استون ایج, بریستول, چستر, گریتنا گرین, ادینبورو, یورک, استراتفورد
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 2390.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر 1490.00£.
تـور انگلستان
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور انگلیس
Real Britain  

 

GBT107   تــور اسکاتلند,انگلیس 12 روز = لندن 4 ش, یورک 1 ش, ادینبورو 2 ش, هایلند, گلاسگو 2 ش, منچستر, بریستول 2 ش
 تور بریتانیا, تور 12 روزه انگلستان تـور بـریتانیا :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  مشاوره و خدمات اخذ ویزای بـریتانیا, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, بین شهری, روزانه +  تور لیدر ایرانی و محلی +  بازدید از موزه ها و جاذبه های توریستی بریتانیا
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1990.00 پـوند - اقامت در اتاق یک تخته هـر نفـر از 3,300.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 4 وعده شام کامل در رستوران سنتی ایرانی, 3 وعده نهار گرم در گشتهای بـریتـانیا
مـسیـر تور:  ورود به  لـنـدن   /   خروج از  لـنـدن  -   قیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور تعیین و رزرو میگردد. 
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان اسفند 1394  - Daily Departure Available : Jan, 2014  through  Dec 31, 2015
گـشت تور:  بازدید از جاذبه های تور لندن, استراتفورد, یورک, ادینبورو, گلاسگو, منچستر, بریستول, بآث, استون ایج
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 2690.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر 1660.00£.
انگلیس, اسکاتلند
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور انگلیس ..
Amazing Britain  

 

GBT108   تــور بـریتانیا 15 روز =  لندن 4 شب - اکستر, ولز, لیورپول 4 ش - گلاسگو, هایلندز, ادینبورو 5 شب - یورک 1 شب
 تـور بریتانیا , تور تفریحی بریتانیا 15 روزه تـور بـریتانیا :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  مشاوره و خدمات اخذ ویزای انگلیس, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, بین شهری, روزانه +  تور لیدر ایرانی و محلی+ گشتهای روزانه و بازدید از جاذبه های تور بریتانیا
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 2290.00 پـوند - اقامت در اتاق یک تخته هـر نفـر از 3,690.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 6 وعده شام کامل در رستورانهای ایرانی و هتل, 3 وعده نهار در گشتهای تور بریتانیا
شـروع تور:  ورود به  لـنـدن   /   خروج از  لـنـدن  -   قیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور تعیین و رزرو میگردد.
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان اسفند 1394  - Daily Departure Available : Jan, 2014  through  Dec 31, 2015
گـشت تور:  بازدید از جاذبه های توریستی لندن, اکستر, ولز, لیورپول, گلاسگو, سنت اندروز, هایلندز, ادینبورو, یورک
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 3190.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر 1890.00£.
تـور بـریتانیا
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور بـریتانیا
Best Britain  

 

LON101   تــور لـنـدن 6 روز =  لندن 5 شب , گشت شهری و بازدید از جاذبه های توریستی لندن
 تـور لـنـدن  6 روز/5 شب, گشت های شهری و بازدید از جاذبه های توریستی لندن تـور لـنـدن :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  مشاوره و خدمات اخذ ویزای انگلیس, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, درون شهری, روزانه +  تور لیدر ایرانی و محلی +  بازدید از موزه ها و جاذبه های توریستی لندن
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفـر از 790.00 پـونـد -  اقامت در اتاق یک تخته هـر نفـر از 1,190.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 2 وعده شام کامل در رستوران سنتی ایرانی, 1 وعده نهار گرم + گشت روزانه لنـدن
مـسیـر تور:  ورود به  لـنـدن  /  خروج از  لـنـدن  -  قیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور محاسبه و اضافه میگردد. 
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان اسفند 1394  - Daily Departure Available: From now through  Dec 31, 2015
گـشت تور:  گشت شهری لندن, بازدید از کاخ باکینگهام, گارد سلطنتی, بیگ بن, پارلمان, وست مینستر, لندن آی ..
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1,090.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر 640.00£.
تـور لـنـدن
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور لندن
   

 

LON102   تــور لـنـدن 8 روز =  لندن 7 شب , گشت شهری تور رود تایمز و بازدید از جاذبه های توریستی لندن
 تـور لـنـدن ، تور تفریحی لندن تـور لـنـدن :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  مشاوره و خدمات اخذ ویزای انگلیس, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, درون شهری, روزانه +  تور لیدر ایرانی و محلی +  بازدید از موزه ها و جاذبه های توریستی لندن
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1,040.00 پـوند - اقامت در اتاق یک تخته هـر نفر از 1,590.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 2 وعده شام کامل در رستوران سنتی ایرانی, 2 وعده نهار گرم + گشت روزانه لنـدن
مـسیـر تور:  ورود به  لـنـدن  /  خروج از  لـنـدن  -  قیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور محاسبه و اضافه میگردد. 
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان اسفند 1394  - Daily Departure Available: From now through  Dec 31, 2015
گـشت تور:  گشت شهری لندن, بازدید از کاخ باکینگهام, گارد سلطنتی, بیگ بن, پارلمان, وست مینستر, لندن آی ..
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاف 2 تخته هر نفر از 1,490.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر 840.00£.
تـور لـنـدن
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور لندن
   

 

LON103   تــور لـنـدن 10 روز =  لندن 9 شب , گشت روزانه, کشتی کروز, تور ویندسور بازدید از جاذبه های توریستی لندن
 تـور لـنـدن  10 روزه تـور لـنـدن :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  مشاوره و خدمات اخذ ویزای انگلیس, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, بین شهری, روزانه +  تور لیدر ایرانی و محلی +  بازدید از موزه ها و جاذبه های توریستی لـنـدن
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1,350.00 پـوند - اقامت در اتاق یک تخته هـر نفر از 2,090.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 2 وعده شام کامل در رستوران سنتی ایرانی, 3 وعده نهار گرم + گشت روزانه لنـدن
مـسیـر تور:  ورود به  لـنـدن  / خروج از  لـنـدن  -  قیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور محاسبه و اضافه میگردد. 
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان اسفند 1394  Daily Departure Available: From now through  Dec 31, 2015
گـشت تور:  گشتهای روزانه و بازدید از جاذبه های لندن, تور ساحل تیمز, تور کمدن مارکت و پورتوبلو, تور ویندسور...
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1890.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر 1090.00£.
تـور لـنـدن
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور لندن
   

 

LON104   تــور لـنـدن 12 روز =  لندن 11 شب , تورهای یک روزه, کشتی کروز, تور ویندسور بازدید از جاذبه های توریستی لندن
 تور لندن, تور تفریحی لندن تـور لـنـدن :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  مشاوره و خدمات اخذ ویزای انگلیس, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, بین شهری, روزانه +  تور لیدر ایرانی و محلی +  بازدید از موزه ها و جاذبه های توریستی لـنـدن
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1,590.00 پـوند - اقامت در اتاق یک تخته هـر نفر از 2,490.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 3 وعده شام کامل در رستوران سنتی ایرانی, 3 وعده نهار گرم + گشت روزانه لنـدن
مـسیـر تور:  ورود به  لـنـدن /  خروج از  لـنـدن  -  قیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور محاسبه و اضافه میگردد.  
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان اسفند 1394  Daily Departure Available: From now through  Dec 31, 2015
گـشت تور:  گشتهای روزانه و بازدید از جاذبه های لندن, تور ساحل تیمز, تور کمدن مارکت و پورتوبلو, تور ویندسور...
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 2290.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر 1290.00£.
تـور لـنـدن
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور لندن
   

 

LON109   تــور لـنـدن و پاریس 8 روز =  لندن 4 شب , پاریس 3 شب, بازدید از جاذبه های توریستی لندن و پاریس
 تـور لـنـدن و پاریس, بازدید از جاذبه های توریستی لندن و پاریس تـور سوپر لـنـدن و پاریس :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  خدمات اخذ ویزای انگلیس و شینگن, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, روزانه, قطار یورو استار + تور لیدر ایرانی و محلی + بازدید از جاذبه های توریستی لندن و پاریس
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1,260.00 پـوند - اقامت در اتاق یک تخته هـر نفر از 1,790.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 2 وعده شام کامل در رستوران سنتی ایرانی, 2 وعده نهار گرم در گشتهای نیم روزه
مـسیـر تور:  ورود به  لـنـدن / خروج از  پاریـس  -  قیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور محاسبه و اضافه میگردد.
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان تابستان 1394  - Daily Departure Available: From now through  Oct 31, 2015
گـشت تور:  گشت روزانه شهری و بازدید از جاذبه های توریستی, لندن, ویندسور, پاریس طبق برنامه تور لندن پاریس
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1690.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1090.00£.
تـور لندن, پاریس
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور لندن ...
London&ParisM  

 

LON110   تــور لـنـدن , پاریس و رم 12 روز =  لندن 5 شب , پاریس 3 شب , رم 3 شب
 تـور لـنـدن, پاریس, رم, بازدید از جاذبه های توریستی لندن و پاریس و رم تـور لـنـدن , پاریس و رم :  انفرادی , گروهی
خدمات تور:  خدمات اخذ ویزای انگلیس و شینگن, بیمه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت هواپیما, هتل محل اقامت,
ترانسفر فرودگاهی, روزانه, قطار یورو استار + پرواز پاریس به رم + لیدر ایرانی و محلی+ گشت تور در لندن, پاریس, رم
قـیمـت تور:  هتل 4* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 1,790.00 پـوند -  اقامت در اتاق یک تخته هـر نفر از 2,890.00 پوند
پذیرای تور:  صبحانه کامل بوفه, 2 وعده شام کامل در رستورانهای محلی , 2 وعده نهار گرم در گشتهای نیم روزه تور
مـسیـر تور:  ورود به   لـنـدن /  خروج از   رم   -   قـیمـت بلیط هـواپیما در تاریخ سفارش تور محاسبه و اضافه میگردد. 
حرکـت تور:  هر روز هفته تا پایان تابستان 1394  Daily Departure Available: From now through  Oct 31, 2015
گـشت تور:  بازدید از جاذبه های توریستی شهرهای انگلستان, فرانسه و ایتالیا طبق سفرنامه تور لنـدن, پاریـس, رم
توضیحـا ت:  اقامت در هتل 5* TOP اتاق 2 تخته هر نفر از 2,290.00£ - هتل 3 * TOP اتاق 2 تخته هر نفر 1,490.00£.
لندن, پاریس, رم
توجه: 5-10% تخفیف ویژه پیش فروش تورهای تفریحی سه ماه قبل از تاریخ حرکت ....
اطلاعات تور لندن ...
   

 

top